സ്വകാര്യ ബസ് സമരം കഴിഞ്ഞു : KeralaSRTC, KarnatakaRTC ബസുകളെ തഴഞ്ഞു ജനങ്ങൾ

അനിശിതകാലം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ബസ് സമരം സർക്കാർ വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടതിനെ തുടന്ന് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു വീണ്ടും സർവീസ് തുടങ്ങി ഇരിക്കുന്നു. സ്വകാര്യ ബസുകൾ വീണ്ടും സർവീസ് തുടങ്ങിയതിനെ തുടന്ന് കേരള കർണാടക ബസുകളെ വിട്ടു സ്വകാര്യനിലേക് …

Read More

KSRTC super fast ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ Ambulance ആയി…അപ്പോളും KSRTCക്ക് കളിയാക്കൽ

KSRTC Ksrtc super fast spotted on kottayam medical college for life saving..but social media turn the news in negatively നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ട യാത്രക്കാരനേയും കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയതാണ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്….. ആദ്യം ഒരു …

Read More